Sản phẩm

CHRISAL VIỆT NAM sở hữu công nghệ độc quyền xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao.

Công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm nồng độ hữu cơ cao bằng phương pháp bể sâu

Công ty TNHH Chrisal Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các hệ thống xử lý nước thải trên cả nước đã phát triển thành công công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao bằng phương pháp bể sâu phù hợp điều kiện Việt Nam. Công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ nồng độ cao đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích

Công nghệ xử lý nước thải sử dụng màng sinh học bám dính MBBR với máy thổi khí Turbine O2

Công nghệ xử lý nước thải MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) kêt hợp hệ thống cấp khí thế hệ mới turbine O2: là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm được diện tích, năng lượng và hiệu quả xử lý cao. Vật liệu làm giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn nước đảm bảo điều kiện lơ lửng. Các giá thể này luôn chuyển động không ngừng trong toàn thể tích bể nhờ các thiết bị thổi khí turbine O2 kết hợp cánh khuấy.

Công nghệ FBR (Fixed Bed Reactor)

Đây là một công nghệ được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cũng như một số chất vô cơ như H2S, sunfit, ammonia, nitơ…

Liên Hệ Với Chúng tôi

Hãy liên hệ để được phục vụ tốt nhất.

Liên hệ