Tuyển Dụng

Là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, thi công các hệ thống, thiết bị xử lý nước với quy mô lớn.