Tư vấn,thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải sử dụng mangf sinh học bám dính MBBR với máy thổi khí Turbine 02

Công nghệ xử lý nước thải MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) kêt hợp hệ thống cấp khí thế hệ mới turbine O2: là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm được diện tích, năng lượng và hiệu quả xử lý cao. Vật liệu làm giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn nước đảm bảo điều kiện lơ lửng. Các giá thể này luôn chuyển động không ngừng trong toàn thể tích bể nhờ các thiết bị thổi khí turbine O2 kết hợp với cánh khuấy.

Hình 5: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải MBBR

Nguyên lý hoạt động:

Công nghệ MBBR sử dụng kỹ thuật dạng màng vi sinh chuyển động dựa vào giá thể vi sinh lưu động. Các hạt giá thể có tỷ trọng nhỏ hơn nước vì vậy các giá thể này luôn lơ lửng và xoay chuyển liên tục trong quá trình vận hành của bể xử lý sinh học.

Chủng vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa HCHC có trong nước thài để hình thành sinh khối.

Sinh khối sẽ phát triển và dày lên nhanh chóng cùng với sự giảm nồng độ ô nhiễm của chất bẩn trong nước thải.

Khi đạt đến độ dày nhất định, lượng sinh khối vẫn tăng lên đều đều lúc này khả năng bám dính của vi sinh vật lớp ngoài cùng sẽ giảm cùng với tác động ngoại lực khi di chuyển liên tục trong nước lớp vi khuẩn sẽ bị bong ra lớp vi sinh mỏng còn sót lại trên bề mặt các hạt giá thể vẫn tiếp tục sử dụng chất hữu cơ có trong nước thải làm chất dinh dưỡng để phát triển nên một phần quần thể vi sinh mới bám trên bề mặt đệm.

Hình 6: Hình ảnh giá thể vi sinh

Ưu điểm của công nghệ MBBR:

  • Hệ vi sinh bền: các giá thể vi sinh tạo cho màng sinh học 1 môi trường bảo vệ hệ vi sinh xử lý dễ phục hồi hơn.
  • Mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn so với bể thổi khí thông thường, tăng hiệu quả xử lý chất hữu cơ.
  • “Dấu chân” nhỏ: Biochip MBBR thân thiện môi trường hơn so với các các hệ thống xử lý hiếu khí nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
  • Dễ vận hành, tiết kiệm năng lượng
  • Dễ dàng cải tạo, nâng cấp
  • Dễ kiểm soát hệ thống, có thể bổ sung giá thể Biochip tương ứng với tải trọng ô nhiễm và lưu lượng nước thải. Trường hợp tăng công suất hoặc tải trọng hệ thống lên 50%, chỉ cần bổ sung giá thể Biochip vào bể sinh học mà không cần mở rộng thể tích bể sinh học.
  • Giá thể Biochip đặc biệt không bao giờ bị tắc nghẽn
  • Tiết kiệm 30-40% thể tích bể so với công nghệ bùn hoạt tính lơ lửng