AAO là cụm từ viết tắt của Anaerobic – Anoxic – Oxic, đây là quá trình xử lý sinh học tuần hoàn liên tục có sự tham gia của nhiều hệ VSV khác nhau như hệ VSV thiếu khí, hệ VSV hiếu khí và hệ VSV yếm khí.

Hình 7: trạm xử lý nước thải áp dụng công nghệ AAO

Nguyên lý hoạt động:

Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO trải qua các giai đoạn xử lý dưới đây:

- Yếm khí: khử clo, khử hydrocacbon, kết tủa kim loại nặng, kết tủa photpho

- Thiếu khí: Khử NO3-, giảm hàm lượng BOD, COD

- Hiếu khí: khử NH4+, khử BOD, COD, sunfua

Trong đó, quá trình hiếu khí xảy ra trong điều kiện tối ưu với mật độ VSV dày đặc với khả năng hấp thụ các chất hữu cơ trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các sản phẩm ở dạng khí, bọt khí này bao gồm metan và cacbonic bám chặt vào các hạt bùn cặn. Tại đây, hiệu quả xử lý BOD, COD lên đến 70 – 90%.

Quá trình này diễn ra ở 3 giai đoạn sau:

  • Gia đoạn 1: Thủy phân
  • Giai đoạn 2: Acid acetic
  • Giai đoạn 3: Methane hóa

Ưu điểm của công nghệ AAO

  • Chi phí vận hành thấp
  • Có thể di dời hệ thống khi nhà máy chuyển địa điểm
  • Khi tăng công suất, mở rộng quy mô cần phụ thuộc vào người quản lý, vận hành