LUẬT MÔI TRƯỜNG

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là gì?

Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước.

 

Mục đích của việc lập giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khia thác nước ngầm được cấp cho đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, có hoạt động khai thác nước dưới đất nhằm quản lý, giám sát về lưu lượng và chế độ khai thác, làm căn cứ để chủ giấy phép thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

Cấp phép khai thác nước ngầm sẽ tạo dữ liệu quản lý tình hình khai thác trên địa bàn và đề ra phương hướng quản lý phù hợp nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước ngầm.

Đối tượng phải lập giấy phép khai thác nước ngầm

+ Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác nước dưới đất với mục địch sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký khai thác nước dưới đất với quy mô khai thác lớn hơn 10m3/ngày đêm

+ Khu vực khai thác thuộc khu vực hạn chế khai thác do có mực nước dưới đất suy giảm liên tục, khu vực có nguy cơ bị sụt lún, xâm nhập mặn, sạt lở…

 Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép (Bản chính);
– Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm (Bản chính)
– Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác;
– Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước ngầm đang hoạt động (Bản chính)
– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính)
Trường hợp chưa có công trình khai thác nước ngầm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
– Số lượng hồ sơ: 02 bộ